FIQH IBADAT WARGA EMAS SEMASA DI TANAH SUCI

Warga emas yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji pada usia mudanya, namun gagal menunaikan fardhu haji sehinggalah diaNmulai lemah dan tidak berupaya menunaikannya sendiri (al-ma’dhub), kefardhuan hajinya tetaptidak gugur daripada zimmahnya. Beliau wajib menunaikannya secara gantian (badal) dengan izinnya sama ada oleh ahli keluarganya atau oleh pihak lain dengan upah atau suka rela.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *