JAHIL DAN TERLUPA DALAM KONTEKS IBADAT HAJI DAN DAM

Menurut pandanga nulama’, kejahilan yang dimaafkan ialah yang tidak berpunca daripada kecuaian tetap dikenakandam dan berdosa menurut syarat-syaratnya.

Jemaah haji yang tidak memahami hukum hakam haji dalam ibadat haji maka mereka juga boleh dikategorikan sebagai jahil bukannya kategori cuai. Termasuk jemaah haji yang sudah hadir dalam kursus haji.

Penentuan tahap jemaah haji sama ada termasuk dalam ketegori jahil atau tidak jahil perlu diberi penelitian oleh pengkursusibadat haji dengan penuh bertanggung-jawab.

Untuk info lebih lanjut Panduan Umrah dan Haji yang lengkap dan terkini, download aplikasi UmrahHaji.com di GooglePlay, Apple Appstore, dan Apps Galeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *