JEMAAH HAJI TAMATTUK

Jika Jemaah Haji Tamattuk yang pergi ke Jemaah Haji yang sakit dan berada di luar Mina tetapi gagal untuk kembali semula ke Mina bagi tujuan berniat Nafar Awwal wajib melakukan lontaran ketiga-tiga Jamrah pada 13 Zulhijjah iaitu dengan mewakilkannya kepada orang lain.

Jika lontaran tersebut tidak dilakukan sehingga tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah, Jemaah Haji tersebut dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. Walau bagaimanapun Dam tidak bermalam di Mina pada 13 Zulhijjah tidak dikenakan kerana Jemaah haji tersebut termasuk dalam kategori orang yang dikecualikan daripada bermabit di Mina.

Untuk info lebih lanjut Panduan Umrah dan Haji yang lengkap dan terkini, download aplikasi UmrahHaji.com di GooglePlay, Apple Appstore, dan Apps Galeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *