PAHALA SERATUS RIBU KALI GANDA

Pahala seratus ribu kali ganda tidak terhad kepada Masjidil Haram sahaja malah ia meliputi keseluruhan

Tanah Haram Makkah. Pahala berganda ini meliputi semua jenis ketaatan dan tidak terhad kepada

ibadah solat sahaja.

Untuk info lebih lanjut Panduan Umrah dan Haji yang lengkap dan terkini, download aplikasi UmrahHaji.com di GooglePlay, Apple Appstore, dan Apps Galeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *