ZIARAH MADINAH

Ziarah Madinah adalah untuk menghayati sirah perjuangan Rasul S.A.W. dan

sahabat serta membina kecintaan kepada Nabi dan sahabat baginda. Ia juga

sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi terhadap

kesusahan dan pengorbanan yang dibuktikan oleh Rasulullah S.A.W. dan para

sahabat mengembangkan Islam. Sehubungan dengan itu, ambillah peluang

dengan sebaik yang mungkin ketika berada di Madinah walaupun hanya

seketika dan tidak ada nas yang sahih untuk kita berada di Madinah selama

lapan hari.

Untuk info lebih lanjut Panduan Umrah dan Haji yang lengkap dan terkini, download aplikasi UmrahHaji.com di GooglePlay, Apple Appstore, dan Apps Galeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *