skip to Main Content

APAKAH MAKSUD TASHIL & TAYSIR?

Tashil 

Memilih pandangan yang mudah dan ringan yang berasaskan hawa nafsu.

Taysir

Memilih pandangan yang mudah dan ringan yang berasaskan nas dan kaedah syarak.

Para pembimbing/pengkursus haji yang diajukan kepadanya sesuatu masalah hendaklah berhati-hati dalam memberi jalan penyelesaian supaya tidak terlalu menyempit (ifrat) dan terlalu longgar (tafrit).


Pakej Umrah & Haji Terkemuka di Malaysia
Platfrom inisiatif untuk membantu para bakal jemaah haji dan umrah yang dibangunkan oleh Akram Afifi Holdings Sdn Bhd. Ikuti kami di media sosial yang tertera di bawah.

Copyright © umrahhaji.com - All Rights Reserved.

Back To Top