skip to Main Content
Hukum Melakukan Korban Untuk Si Mati

Hukum Wakil Korban

HUKUM MEWAKILKAN BINATANG KORBAN UNTUK DISEMBELIH   Soalan: Boleh atau tidak mewakilkan korban? Jawapan: Ulama’ telah bersepakat bahawa dibolehkan untuk seseorang mewakilkan orang yang lain untuk…

Lebih lanjut
Pakej Umrah & Haji Terkemuka di Malaysia
Platfrom inisiatif untuk membantu para bakal jemaah haji dan umrah yang dibangunkan oleh Akram Afifi Holdings Sdn Bhd. Ikuti kami di media sosial yang tertera di bawah.

Copyright © umrahhaji.com - All Rights Reserved.

Back To Top