skip to Main Content

BAGAIMANAKAH GOLONGAN WARGA EMAS MENUNAIKAN HAJI SEKIRANYA TIDAK MAMPU MENUNAIKANNYA SENDIRI? *TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT WAJIB

“Warga emas yang telah memenuhi syarat- syarat wajib haji pada usia mudanya, namun gagal menunaikan fardhu haji sehinggalah dia mulai lemah dan tidak berupaya menunaikannya sendiri (al-ma’dhub), kefardhuan hajinya tetap tidak gugur daripada zimmahnya. Beliau wajib menunaikannya secara gantian (badal) dengan izinnya sama ada oleh ahli keluarganya atau oleh pihak lain dengan upah atau suka rela.” *telah memenuhi syarat-syarat wajib haji pada usia mudanya


Pakej Umrah & Haji Terkemuka di Malaysia
Platfrom inisiatif untuk membantu para bakal jemaah haji dan umrah yang dibangunkan oleh Akram Afifi Holdings Sdn Bhd. Ikuti kami di media sosial yang tertera di bawah.

Copyright © umrahhaji.com - All Rights Reserved.

Back To Top