skip to Main Content

JAHIL DAN TERLUPA DALAM KONTEKS IBADAT HAJI DAN DAM

Menurut pandangan ulama’, kejahilan yang dimaafkan ialah yang tidak berpunca daripada kecuaian tetap dikenakan dam dan berdosa menurut syarat- syaratnya.

Jemaah haji yang tidak memahami hukum hakam haji dalam ibadat haji maka mereka juga boleh dikategorikan sebagai jahil bukannya kategori cuai. Termasuk jemaah haji yang sudah hadir dalam kursus haji.

Penentuan tahap jemaah haji sama ada termasuk dalam ketegori jahil atau tidak jahil perlu diberi penelitian oleh pengkursus ibadat haji dengan penuh bertanggung- jawab.


Pakej Umrah & Haji Terkemuka di Malaysia
Platfrom inisiatif untuk membantu para bakal jemaah haji dan umrah yang dibangunkan oleh Akram Afifi Holdings Sdn Bhd. Ikuti kami di media sosial yang tertera di bawah.

Copyright © umrahhaji.com - All Rights Reserved.

Back To Top