skip to Main Content

SIAPAKAH YANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KANAK-KANAK MUMAYYIZ YANG MELAKUKAN LARANGAN IHRAM?

“Dam kanak-kanak mumayyiz yang melakukan larangan ihram semasa umrah merupakan tanggungjawab wali yang di ambil daripada harta wali.”

“Kanak-kanak tidak mumayyiz yang melakukan larangan ihram semasa umrah tidak dikenakan dam.”

Wali hendaklah menasihatkan kanak-kanak mumayyiz dan tidak mumayyiz supaya mematuhi larangan.


Pakej Umrah & Haji Terkemuka di Malaysia
Platfrom inisiatif untuk membantu para bakal jemaah haji dan umrah yang dibangunkan oleh Akram Afifi Holdings Sdn Bhd. Ikuti kami di media sosial yang tertera di bawah.

Copyright © umrahhaji.com - All Rights Reserved.

Back To Top